11. 04. 2021

 

Sredstva iz programa pomo?i Europske Unije u sektoru zaštite okoliša usmjerena su na upravljanje vodama, gospodarenje otpadom te kvalitetu zraka.

Klju?ni okvir: Operativni program Zaštita okoliša.

Ciljevi navedenog Operativnog programa:


•    poboljšanja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava,
•    izgradnju ure?aja za pro?iš?avanje otpadnih voda,
•    izgradnju županijskih/regionalnih centara za gospodarenja otpadom, u pravilu, vrijednosti iznad 10 milijuna eura
  
Korisnici projekata isklju?ivo su komunalne tvrtke u javnom vlasništvu (komunalne tvrtke zadužene za vodoopskrbu i odvodnju te županijske tvrtke za upravljanje centrima za gospodarenje otpadom). ?Osnovu za korištenje sredstava ?ine sektorske strategije koje sadržavaju i indikativnu listu velikih projekata s koje se odabiru projekti koji ?e se kandidirati za sredstva EU.

You are here: Naslovna » Pretpristupne mog. » Zaštita okoliša (IPA IIIb)