11. 04. 2021

Pretpristupne mogu?nosti - Regionalna konkurentnost (IPA IIIc)

 

Sredstva iz programa pomo?i Europske Unije namijenjena ja?anju regionalne konkurentnosti usmjerena su u pretpristupnom razdoblju prvenstveno na ulaganje u poslovnu infrastrukturu, poboljšanje poslovne klime te prijenos tehnologije. ?
Klju?ni okvir: Operativni program Regionalna konkurentnost.  

Zadani su sljede?i ciljevi:

  • uklanjanje razvojnih poteško?a u slabije razvijenim regijama u smislu razvoja poslovne infrastrukture
  • mjere ja?anja gospodarske konkurentnost (poboljšanje ulaga?ke klime, transfer tehnologije i potpora na znjanju)
  • osiguravanje modernog i odgovaraju?eg okvira za suradnju poslovnog sektora i akademske zajednice (razvoj sektorskih studija, priprema budu?ih programskih    dokumenata)  
  • stvaranje boljih uvjeta poslovanja i potpore malim i srednjim poduzetnicima
You are here: Naslovna » Pretpristupne mog. » Reg. konkurentnost (IPA IIIc)