11. 04. 2021

Pretpristupne mogu?nosti - Promet (IPA IIIa)

 

Sredstva iz programa pomo?i Europske Unije u sektoru prometa prvenstveno su usmjerena na izgradnju institucionalnog okvira te unaprje?enje infrastrukture u željeznici i rije?nom prometu.

Klju?ni okvir: Operativni program Promet.

 

Glavni ciljevi:

  • Modernizacija željezni?ke mreže 
  • Modernizacija sustava unutarnjih plovnih putova

Korisnici:

  • Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
  • Hrvatske željeznice Infrastruktura d.o.o.
  • Agencija za vodne putove i lu?ke uprave 
You are here: Naslovna » Pretpristupne mog. » Promet (IPA IIIa)