11. 04. 2021

Postpristupne mogu?nosti - OP Ljudsi resursi

 

Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2013. o Operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., utvr?ena su tri Operativna programa:

iz podru?ja konkurentnosti i kohezije, iz podru?ja u?inkovitih ljudskih resursa, te iz podru?ja tehni?ke pomo?i.

 

Tematski ciljevi za OP „Ljudski resursi“:

 

1.Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

 • Pristup zaposlenju za ljude koji traže posao i neaktvne ljude, lokalne inicijative za zapošljavanje
 • Uklju?ivanje mladih u tržište rada
 • Samozapošljavanje
 • Rodna jednakost i uskla?ivanje obiteljskog života i posla
 • Aktivno i zdravo starenje

2.Promicanje socijalnog uklju?ivanje i bornba protiv siromaštva

 • Aktivna uklju?enost s ciljem poboljšanja mogu?nosti zapošljavanja
 • Integracija marginaliziranih zajednica (Romi)
 • Borba protiv svih oblika diskriminacije
 • Bolji pristup visokokvalitetnoj zdravstvenoj i socijalnoj skrb

3.Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno u?enje

 • Prevencija i smanjenje ranog napuštanja školovanje
 • Poboljšanje kvalitete, u?inkovitosti i otvorenosti visokog obrazovanje
 • Poboljšanje pristupa cjeloživornom u?enju

4.Ja?anje institucionalnih kapaciteta i u?inkovita javna uprava

 • Ulaganje u institucionalne kapacitete te u u?inkovitost javnih uprava i javnih usluga
 • Ja?anje kapaciteta dionika koji osiguravaju zaposlenje, obrazovanje i socijalne politike
You are here: Naslovna » Postpristupne mog. » OP Ljudski resursi