25. 02. 2020

Novosti

16.10.2015

 

Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

 

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost"; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima"; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima"; Aktivnost 3d1.3 "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela".

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijavaodnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule  investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.

Prijave na natječaj primat će se od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Izvor i više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1179

 

 

 

15.9.2015

 

 

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

 

Otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost"; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima"; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima"; Aktivnost 3d1.4. „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem  IKT–a".

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. siječnja 2016., u ukupnoj vrijednosti 22.800.000 kuna. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Područja s razvojim posebnostima ovim Pozivom definirana su kao područja jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) ili jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i otočnim skupinama sukladno Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06) ili području  jedinica područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 21. rujna 2015. do 15. siječnja 2016.

 

Izvor i više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

 

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1169

 

 

11.4.2015.

 

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 357.200.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 11. svibnja 2015.

 

Izvor i više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/145

 

 

11.4.2015.

 

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. - 2020., strateški pristup ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 760.000.000 kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 15.000.000 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 11. svibnja 2015.

Izvor i više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:


http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/144

 

 

10.4.2015.

 

EU natječaji - Prva dva natječaja za poduzetnike namijenjena proizvodnji iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.


Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu" odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP".

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine.

Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prijeći 15.000.000 kuna. Za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju o ova dva Poziva možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

 

20.2.2015.

 

Vlada usvojila Poduzetnički impuls 2015. vrijedan 4,4 milijarde kuna

 

Vlada je u četvrtak usvojila Program poticanja poduzetništva i obrta – Poduzetnički impuls 2015. vrijedan 4,37 milijardi kuna. Ovogodišnji program namijenjen razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika najvredniji je od 2012. godine od kad se provodi.

Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras na konferenciji za medije kazao je da se radi o setu mjera koje Vlada objedinjuje svake godine u program koji pomaže da se u Hrvatskoj lakše posluje. Pojasnio je da se njime potiče poduzetništvo i obrt kroz dodjelu bespovratnih sredstava Europske unije, kao i lakši pristup financiranju, odnosno jednostavnije i jeftinije kreditiranje te jamstva koja poduzetnicima omogućavaju dobivanje kredita uz manje opterećenje hipotekama. Ovim programom također se potiče internacionalizacija poslovanja, odnosno nastupi poduzetnika na sajmovima.

„To nam je posebno bitno s obzirom na rast izvoza malih i srednjih poduzetnika zadnjih godina, da im još više omogućimo prezentacije i na stranim tržištima, kako bi ostvarili dobre rezultate", rekao je ministar Maras. Programom se potiče i obrazovanje koje je ključ kvalitetnog poduzetništva i obrta, zatim ulaganja u istraživanje i razvoj te ulaganja u poduzetničku infrastrukturu u suradnji s lokalnim jedinicama, ali i tvrtkama, kojima se omogućuje razvoj poduzetničkih zona i inkubatora, kako bi tvrtke koje se osnivaju imale mogućnost djelovati u povoljnijim uvjetima. Od 2012. do 2014. godine, dodijeljeno je 7123 potpore i više od 5,7 milijardi kuna ukupne vrijednosti financiranih projekata te je otvoreno gotovo 12 tisuća novih radnih mjesta.

Poduzetnički impuls 2015. u najvećoj će se mjeri, ukupno 88 posto, financirati sredstvima iz proračuna Europske unije, dok će ostatak sredstava biti raspoloživ iz državnog proračuna. Ove godine program se provodi u tri osnovna programa - "Mikro i malo poduzetništvo i obrt", "Sredstva iz fondova EU" te "Lakši pristup financiranju".
"Za mikro i malo poduzetništvo i obrt, odnosno jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije i uslužnih djelatnosti te istraživanje i razvoj, poduzetničko okruženje i promociju, poduzetnicima će na raspolaganju biti gotovo 119 milijuna kuna. Drugo programsko područje temelji se na Operativnom programu konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Riječ je o sredstvima iz fondova EU ukupne vrijednosti 3,89 milijardi kuna. Tako su poduzetnicima na raspolaganju sredstva namijenjena proizvodnji, turizmu, poduzetničkoj infrastrukturi, informatizaciji proizvoda te povećanju kvalitete proizvoda. Na koncu, kroz program "Lakši pristup financiranju" Ministarstvo poduzetništva i obrta planira uložiti gotovo 370 milijuna kuna, a poduzetnicima i obrtnicima na taj će način biti omogućeni jeftiniji krediti, mikrokrediti i kreditna jamstva", objasnio je Maras napomenuvši kako prvi natječaji za sredstva iz Poduzetničkog impulsa kreću u ožujku.

Izvor: http://minpo.hr/default.aspx?id=3096

18.12.2014.

 

Europska komisija usvojila Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali"

 

Europska komisija usvojila je Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali" kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći investirati sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih, izvijestili su iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Ministar rada i mirovinskoga sustava prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., izražavajući zadovoljstvo zbog usvajanja operativnog programa, naglasio je da nas tek sada očekuje ozbiljan posao. „Moramo osmisliti i razraditi projekte kojima ćemo povući sredstva Europskog socijalnog fonda i ugraditi ih u razvoj i bolju budućnost naše zemlje. Do 2020. na raspolaganju nam je nešto više od 14 milijardi kuna koje su nadohvat ruke, ali nam neće pasti u krilo bez truda i rada."

Osnovni cilj OP-a Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijarde eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Operativnim su programom razrađena ulaganja u četiri temeljna područja:
Više od trećine sredstava namijenjeno je mjerama za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba. Naglasak je osobito stavljen na učinkovite mjere aktivne politike tržišta rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama.
Oko 28 posto proračuna OP-a investirat će se u osiguravanje adekvatnog usklađenja znanja i vještina s potrebama tržišta rada i u tom će se smislu poticati tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje te poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.
Aktivnosti vezane uz područje socijalnog uključivanja predviđaju promicanje socijalne i ekonomske jednakosti, suzbijanje diskriminacije, prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, poboljšanje dostupnosti i održivosti socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i poticanje društvenog poduzetništva.
Potpora javnoj upravi obuhvaćena je kroz aktivnosti poboljšanja kapaciteta i usluga javne uprave, uključujući bolje upravljanje javnim financijama, razvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Predviđa se i promicanje javnog dijaloga, partnerstva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih partnera. U pravosuđu se osobit naglasak stavlja na poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti.
Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.
Europska je komisija za financiranje iz Europskog socijalnog fonda zaprimila 187 prijedloga operativnih programa, od čega je do sada usvojeno tek 68, među kojima se nalazi i Operativni program Republike Hrvatske. Usvajanje Operativnog programa za državni proračun znači i priliv od 15 milijuna eura predfinanciranja kojim se osiguravaju početna sredstva za početak provedbe projekata. Usvajanjem Operativnog programa Hrvatska je ispunila sve preduvjete za povlačenje sredstava iz EU. Hrvatska je među prvim zemljama EU kojima su odobreni operativni programi.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/europska-komisija-usvojila-operativni-program-ucinkoviti-ljudski-potencijali

 

12.12.2014.

 

Europska komisija i Vlada Republike Hrvatske usvojile Operativni program „Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

 

Vlada Republike Hrvatske održala je jutros, 12. prosinca 2014. godine telefonsku sjednicu Vlade na kojoj je, nakon višemjesečnog usuglašavanja, prihvatila prijedlog Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. (u daljnjem tekstu Program), a isto je danas učinila i Europska komisija (EK), donošenjem Odluke o odobrenju ovog Programa u ranim popodnevnim satima.

Nastavno na donošenje Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske (RH) i Europske komisije (EK) za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., RH je dostavila EK konačni prijedlog teksta Programa kao jednog od ključnih preduvjeta za korištenje sredstava iz ESI fondova EU-a za financijsko razdoblje 2014.-2020. Programom se utvrđuje strategija RH za ulaganje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF) te prioriteti i mehanizmi za učinkovito korištenje dodijeljenih sredstava. Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta" kao i nacionalno određenim ciljevima u područjima u koja je moguće ulagati iz navedenih fondova EU-a, s naglaskom na infrastrukturna ulaganja.

Donošenjem Programa RH će imati konkretni strateški okvir za korištenje sredstava iz proračuna EU-a koja su joj dodijeljena kroz Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2014.-2020. U skladu s VFO i Provedbenom odlukom Komisije od 3. travnja 2014. o određivanju godišnje raščlambe ukupnih sredstava po državi članici u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta", RH je iz proračuna EU-a na raspolaganju ukupno 8,397 milijardi eura, od čega je 6,881 milijardi eura dodijeljeno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., od čega 4,321 milijardi eura iz EFRR-a i 2,559 milijardi eura iz KF-a.

Raspodjela spomenute alokacije od ukupno 6,881 milijardi eura iz ESI fondova, kojoj se pridodaje još oko 1,2 milijarde eura sufinanciranja iz proračuna Republike Hrvatske, je sljedeća:

Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za poticanje konkurentnosti: istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje;
Preko 45 posto ukupne alokacije iz Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije; i
Značajan udio ulaganja, od više od 3,5 milijardi eura, uložit će se u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet).

Tekst dokumenta izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnoga društva. Tijekom izrade ovog dokumenta održano je i nekoliko savjetovanja s javnošću o prioritetnim područjima ulaganja obuhvaćenih ovim programom. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

U izradi dokumenta bitno je naglasiti i kontinuiranu suradnju sa službama Europske komisije, koja po završetku procesa donosi operativne programe, odnosno formalno odobrava korištenje ESI fondova kako je opisano u tim programima.

 

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/europska-komisija-i-vlada-republike-hrvatske-usvojile-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020

 

11.11.2014.

 

IV. Partnerske konzultacije o prijedlogu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020

 

„Od 10,676 milijardi eura koliko je Hrvatskoj na raspolaganju u financijskom razdoblju 2014.-2020., ukupno će 6,881 milijardi eura kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija biti uloženo u jačanje konkurentnosti, nova radna mjesta, smanjenje siromaštva i nejednakosti, zaštitu okoliša, bolju prometnu povezanost, učinkovitiju javnu upravu i pravosuđe. Samo za 15 velikih infrastrukturnih projekata, za koje se očekuju prvi natječaji, ukupna procijenjena vrijednost je gotovo pet milijardi kuna dok je iznos prvih pet poziva za dodjelu bespovratnih sredstava oko 2,5 milijarde kuna od čega se glavnina odnosi na potporu poduzetništvu", istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić na IV. Partnerskim konzultacijama o prijedlogu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." koje je u Zagrebu organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.

Time je nastavljen proces savjetovanja sa zainteresiranim partnerima i javnošću, započet u lipnju 2013. godine, a koji je vezan uz planiranje i programiranje sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Na konzultacije su pozvani predstavnici jedinica regionalnih i lokalnih samouprava, privatnog sektora, socijalnih partnera, civilnog društva te akademske zajednice.

Europska komisija potvrdila je 30. listopada 2014. Sporazum o partnerstvu, strateški dokument za ulaganja, a sad nam, kao i drugim državama članicama, predstoji završiti proces programiranja, dobiti odobrenje za operativne programe i akreditaciju za sustav upravljanja i kontrole, te započeti s objavom natječaja i ugovaranjem projekata.

Sporazum o partnerstvu pruža okvir za korištenje 8,377 milijarde eura iz EU proračuna u razdoblju 2014.-2020. za ciljeve kohezijske politike i 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj koji bi se trebali prvenstveno usmjeriti prema realnom gospodarstvu te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Hrvatska je za jačanje konkurentnosti gospodarstva namijenila ukupno 2,906 milijarde eura, dok će za zaštitu okoliša i bolju učinkovitost resursa biti uloženo 3,566 milijarde eura. Za razvoj održive i suvremene prometne i mrežne infrastrukture planirano je ukupno 1,310 milijarde eura, za povećanje zaposlenosti i kvalitetnije obrazovanje 1,344 milijarde eura, za smanjenje siromaštva, nejednakosti i diskriminacije 971 milijuna eura, a za učinkovitiju javnu upravu i pravosuđe ukupno 191 milijuna eura.

Ovdje možete pogledati prezentacije s IV. Partnerskih konzultacija:
Jakša Puljiz, zamjenik ministra - Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Helga Bubanović Devčić, pomoćnica ministra - Institucionalni okvir za financijsko razdoblje 2014.-2020.
Danuta Jablonska, stručnjakinja na projektu - Projekt tehničke pomoći na izradi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

 

http://mrrfeu.hr/

 

 

30.10.2014.

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu, ključan dokument za korištenje 10,7 milijardi eura iz EU fondova

 

Potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Branko Grčić danas je u Banskim dvorima kazao da je Europska komisija potvrdila Sporazum o partnerstvu, krovni strateški dokument za korištenje 10,676 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji bi trebali poslužiti kao temelj održivog gospodarskog rasta i zapošljavanja u idućih 7 godina.

„Sporazum će biti temeljni izvor financiranja razvoja Hrvatske, koji će sigurno dati jednu novu šansu za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, ali i za jačanje ukupnih uvjeta života u svim sferama", rekao je potpredsjednik Grčić i pojasnio da pokriva više područja; kohezijsku politiku, prije svega orijentiranu prema jačanju konkurentnosti, zatim politiku vezanu za razvoj ljudskih potencijala, nadalje politiku ruralnog razvoja, znači razvoja najmanjih sredina, koje su tradicionalno opterećene razvojnim problemima te na kraju politiku vezanu za razvoj ribarstva.

„U tom smjeru ide i struktura financiranja, tako da će ukupna sredstva iz fondova iznositi oko 10,7 milijardi eura za idućih 7, odnosno 10 godina, ako uključimo i N+3 razdoblje", rekao je potpredsjednik Grčić. Kazao je da je Hrvatska ovim Sporazumom o partnerstvu napravila veliki posao, jer za razliku od svih drugih zemalja članica, Hrvatska je sličan posao morala odraditi paralelno i za polovicu 2013. godine.

„To smo sve morali ponoviti za novu financijsku perspektivu i kao što vidite, proveli smo to uspješno i uspjeli se do kraja mandata sadašnje Komisije izboriti za prihvaćanje Sporazuma o partnerstvu". Dodao je i da Hrvatsku očekuje i priprema Operativnih programa, u smislu finalne razrade i finalnog usklađivanja sa Europskom komisijom.

Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi bi trebali u razdoblju 2014.-2020. pomoći Hrvatskoj snažnije pokrenuti gospodarsku aktivnost na izlasku iz ekonomske krize, potaknuti zapošljavanje i gospodarski rast kroz potporu poduzetništvu, inovacijama i kvalitetnijem obrazovanju. Također će pomoći u razvoju zelenog i resursno-učinkovitog gospodarstva te doprinijeti borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Sporazum o partnerstvu pruža okvir za korištenje 8,377 milijardi eura iz europskog proračuna u razdoblju 2014.-2020. za ciljeve kohezijske politike i 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj koji bi se trebali prvenstveno usmjeriti prema realnom gospodarstvu. Dodatno, za razvoj ribarstva Hrvatska ima na raspolaganju 253 milijuna eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Ovdje možete pročitati sadržaj Sporazuma o partnerstvu:

SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

PRILOZI Sporazum o partnerstvu

i Priopćenje Europske komisije o prihvaćanju Sporazuma o partnerstvu s Hrvatskom.

http://mrrfeu.hr/

23.6.2014.

 

Predstavljanje EU financijskih instrumenata za razdoblje 2014. – 2020. “EU Access to Finance Day” 

 

Europska komisija i Ministarstvo poduzetništva i obrta zajednički organiziraju Info dan “EU Access to Finance Day” (Pristup financiranju) koji će se održati u Zagrebu 1. srpnja 2014. godine u hotelu Westin. Cilj Info dana je predstaviti novu generaciju EU financijskih instrumenata za potporu malim i srednjim poduzećima za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te pružiti informacije o načinu njihovog korištenja u Hrvatskoj.

 

Dodatne informacije i program događanje preuzmite na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=876

 

 

16.6.2014.

 

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017.

 

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017. donesen je u lipnju 2014. godine sukladno obvezi iz Zakona o proračunu (Narodne novine broj: 87/08 i 136/12). Strateški je plan stvoriti konkurentno gospodarstvo temeljeno na društvu znanja, većem stupnju inovativnosti uz optimalno korištenje prirodnih resursa. Uspješan poduzetnik koji je spreman i sposoban ideju pretvoriti u pothvat, može izravno i značajno doprinijeti povećanju konkurentnosti i održivom ekonomskom razvoju. Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj od iznimne je važnosti i ključan je prioritet na putu razvoja i povećanja ukupne bruto dodane vrijednosti.

Misija strateškog planiranja je stvoriti konkurentno i visoko razvijeno malo gospodarstvo. Temelj razvoja je rastući broj uspješnih poslovnih subjekata, kontinuirano povećanje izvoza, vrlo visok stupanj inovacija, vrhunski kadar menadžmenta, iznimno inovativni proizvodni procesi te vrlo poticajno poslovno okruženje. Strateški ciljevi iz Strategije razvoja poduzetništva 2013. – 2020. jesu posebni ciljevi ovog Strateškog plana i usmjereni su prema ostvarenju općeg cilja - povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, dok su posebni ciljevi:


1.1 Poboljšanje ekonomske uspješnosti
1.2 Poboljšanje pristupa financiranju
1.3 Promocija poduzetništva
1.4 Poboljšanjem poduzetničkih vještina
1.5 Poboljšanje poslovnog okruženja

 

Strateški plan Ministarstva poduzetništva i obrta za razdoblje od 2015. – 2017. možete naći OVDJE, a dodatne informcije na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=867

 

 

4.6.2014.

 

Obavijest o privremenoj obustavi Poziva na dostavu projektnih prijava

U Pozivu na dostavu projektnih prijava “Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa”, objavljenom 19. ožujka 2014. godine, sukladno točki 7. 3 Uputa za prijavitelje, Ministarstvo poduzetništva i obrta privremeno obustavlja zaprimanje projektnih prijava.

Zbog velikog broja zaprimljenih projektnih prijava na Poziv, Ministarstvo od 06. lipnja 2014. godine pa do 1. rujna 2014. godine, privremeno obustavlja zaprimanje prijava. O eventualnoj mogućnosti zaprimanja i ugovaranja dodatnih projekata, obavijesti će biti objavljene na www.strukturnifondovi.hr i na www.minpo.hr.

Sve projektne prijave predane od 06. lipnja 2014. godine, pa do 1. rujna 2014. godine neće biti uzete u razmatranje.

Tekst Javnog poziva te pripadajuće izmjene možete pronaći OVDJE

 

 

17.4.2014.

 

Dana 17. travnja 2014. godine objavljena je prva izmjena Uputa za prijavitelje i pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije za Javni poziv za primjenu ICT-a za poboljšanje poslovnih procesa objavljenih 19. ožujka 2014. godine.

Izmijenjenu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE 

 

Detalje o pozivu možete pogledati na stranicama Ministarstva: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=820

 

 

20.3.2014.

 

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 19. ožujka 2014. Poziv na dostavu projektnih prijava „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima, kojima će se, u sklopu provedbe Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007 - 2013“, dodijeliti bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 24.061.600,00 kuna, pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 kuna do 750.000,00 kuna.

 

Ovim pozivom sufinancirat će se analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihova modernizacija, inovacija i digitalizacija, uključujući i izdatke informatičke opreme i softvera. Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća. Očekuje se kako će ova potpora ostvariti pozitivne rezultate kao što su povećanje učinkovitosti i produktivnosti, povećanje prihoda od prodaje i izvoza te otvaranje i/ili očuvanje postojećih radnih mjesta.

 

Detalje o pozivu te natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

 

 

14.3.2014.

 

U ožujku i travnju novi IPARD natječaji
Iako je u tijeku finalizacija novog Programa ruralnog razvoja, čija bi provedba trebala krenuti u drugoj polovici ove godine, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja odlučili su se na raspisivanje IPARD natječaja za mjere:

101: 4. travnja – 18. travnja
103: 24. ožujka – 7. travnja

Svi projekti koji se ugovore po ovom natječaju, financirat će se iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Novi Pravilnik će biti objavljen u tjednu između 17. i 21. ožujka, a moći će se preuzeti na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr). Svi kriteriji provedbe, korisnici, prihvatljiva ulaganja ostaju isti kao i do sada, a izmjene koje su napravljene, su u cilju ubrzanja obrade prijava.

 

  

24.12.2013.

 

Otvoren natječaj „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“.

 

Javni poziv na dostavu projektnih prijava „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“.

Potpore ovog Javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva, te su shodno tome podijeljene u dva dijela kako bi se jednaka podrška pružila subjektima oba sektora i to: 1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2. Konkurentnost turizma.

Prvi dio javnog poziva koji se odnosi na konkurentnost MSP ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća.

Drugi dio koji se odnosi na konkurentnost u turizmu ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama.

Više inforamcija o pozivu možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515

 

23.12.2013.

 

Svim klijentima, poslovnim partnerima i suradnicima 

sretan Božić te uspješnu novu godinu želi Eurovision.

 

2014 eu

 

4.12.2013.

 

Otvoren natječaj „Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“.

 

Poziv se nastavlja na tri poziva prethodno objavljena u sklopu prve prioritetne osi IPA Operativnog programa Regionalna konkurentnost, uz napomenu da se na ovaj Poziv, za razliku od prethodnih, mogu prijaviti prijavitelji iz cijele Republike Hrvatske, a na raspolaganju će im biti ukupni indikativni iznos od 26.950.000,00 €

Cilj ovog Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.

Ciljnu skupinu ovog poziva čini širok krug javnih tijela, organizacija, institucija i udruženja poput jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih razvojnih agencija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih ustanova ili udruženja, javnih poduzeća u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave, potpornih poduzetničkih institucija, nacionalnih/regionalnih/lokalnih turističkih zajednica i udruženja te širok krug regionalnih organizacija i institucija poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stručna udruženja, gospodarsku komoru, trgovačku i obrtničku komoru, savez zadruga, udruge, itd.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 1.000.000,00 €. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 10.500.000,00 €.

Osnovna stopa sufinanciranja temeljem ovog poziva može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova, uz mogućnost dodatnog sufinanciranja projekata koji se provode u županijama koje zaostaju u razvoju za nacionalnim prosjekom prema indeksu razvijenosti sukladno Odluci Vlade o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 89/2010) kao što je navedeno u Operativnom programu Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Prihvatljive projektne aktivnosti moraju se odnositi na jednu od sljedećih kategorija projekata:


Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne,
prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje
nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg
poduzetništva

Kategorija B: Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija
Kategorija C: Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture
Kategorija D: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture


Rok za podnošenje prijava je 3. veljače 2014. godine., a sve informacije vezane uz prijavu na natječaj objavljene su na internetskoj stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/shema-dodjele-bespovratnih-sredstava-za-poslovnu-infrastrukturu-

 

8.11.2013.

 

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine

 

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske priprema Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020., koji bi trebao doprinijeti razvoju hrvatske poljoprivrede, ali i ruralnih područja uopće.

Imajući na umu velike potrebe poljoprivrednog i prerađivačkog sektora za ulaganjima i želju za razvojem ruralnih područja, Ministarstvo poljoprivrede tijekom 2014. godine planira raspisati natječaje za 8 mjera Programa, čime bi se prebrodila ova, tzv. Prijelazna godina.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje, a predložene mjere možete pruzeti ovdje

 

23.10.2013.

 

Najava natječaja za male i srednje poduzetnike.

 

U tijeku je priprema natječajne dokumentacije za dodjelu bespovratnih sredstava čija se objava planira do kraja 2013 godine. Planira se objava dvije sheme potpora ukupne vrijednosti preko 33 milijuna EUR:

1. Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća – prema Općim pravilima o skupnim izuzećima (GBER) sukladno Karti regionalnih potpora
2. Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa– prema pravilima o potporama male vrijednosti (de minimis).

Projekti koji će ostvariti pravo na bespovratnu potporu putem ovih natječaja moraju biti završeni do polovice 2016. godine.

Za prvu navedenu shemu bespovratnih potpora visina iznosa bespovratne potpore računat će se prema odredbama pravila o državnim potporama, točnije prema odredbama Općih pravila o skupnim izuzećima (engl. General Block Exemption Regulation - GBER) te Karti regionalnih potpora. Planira se da će visina potpore (odnosi se na prihvatljive troškove) iznositi od najmanje 500.000 do najviše 3,5 mil. EUR.

U prvoj gore navedenoj shemi bespovratnih potpora, će se po prvi puta iz EU fondova financirati aktivnosti malih i srednjih poduzetnika vezano uz turizam, a koje između ostalog obuhvaćaju ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih te osuvremenjivanjem i unaprjeđenjem kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata te njihovih pripadajućih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju usluga.

 

U pripremi su i natječaji namjenjenji JLS; ulaganja u infrastrukturu s ciljem povećanja atraktivnosti hrvatskih regija za investitore, stanovništvo i za turiste - poticanje gospodarskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Prihvatljivi korisnici biti će općine, gradovi i županije, njihova trgovačka društva, institucije i organizacije, razvojne agencije; nevladine organizacije,visokoškolske ustanove,udruge i druge neprofitne organizacije poput turističkih zajednica, i sl.

Alokacija za navedeni natječaj iznositi će oko 22 milijuna EUR, a planirana visina potpore od 1 do najviše 10 milijuna EUR.

Više informacija na : http://www.minpo.hr/default.aspx?id=455

 

16.9.2013.

 

OBJAVLJEN IPARD NATJEČAJ ZA MJERU 202

Obavještavamo sve potencijalne korisnike da je dana 16. rujna 2013. godine objavljen novi IPARD natječaj za Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 16. rujna 2013. i traje do 18. listopada 2013.

Detaljnije možete pronaći:
http://www.apprrr.hr/mjera-202-521.aspx
http://www.apprrr.hr/zadnji-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava--659.aspx

 

30.8.2013.

 

Daljnja odgoda IPARD natječaja.

 

Obavještavamo potencijalne korisnike da će 16. rujna 2013. godine biti raspisan IPARD natječaj za Mjeru 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja", a bit će otvoren do 18. listopada 2013. godine.
Ujedno, obavještavamo ostale potencijalne IPARD korisnike kako nakon ovog natječaja, do daljnjega neće biti raspisivanja drugih novih natječaja za tu ili druge IPARD mjere.

Naime, obzirom na veliki interes za bespovratna sredstva IPARD programa te uslijed velikog broja zaprimljenih prijava na dosadašnje IPARD natječaje, čiji ukupni traženi iznos potpore premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do kraja 2013. godine, dok ne obradi sve do sada zaprimljene prijave, neće raspisivati nove natječaje. Nakon toga, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede dogovorit će daljnje aktivnosti, a o čemu će javnost biti pravovremeno informirana.

 

Više informacija na: http://www.apprrr.hr/ipard-natjecaji--655.aspx

 

26.8.2013.

 

Europska komisija odobrila plan Hrvatske za ulaganje 450 milijuna eura iz kohezijske politike EU-a za poticanje rasta i stvaranje radnih mjesta

Europska komisija danas je odobrila plan ulaganja Hrvatske za korištenje sredstava kohezijske politike EU-a u iznosu od 449,4 milijuna EUR koji su joj dodijeljeni 1. srpnja 2013. kada je pristupila EU-u.Nacionalni strateški referentni okvir (NSRO) koji su pripremila hrvatska nadležna tijela utvrđuje prioritete ulaganja za hrvatske regije u cilju ubrzanja gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta poticanjem konkurentnosti cijele zemlje. Strateški projekti s jasnim, unaprijed utvrđenim ciljevima koji se podudaraju s tim prioritetima moraju se brzo utvrditi kako bi se ovo vrijedno ulaganje najbolje iskoristilo prije isteka roka 2016. godine.

NSRO možete preuzeti ovdje.

Više informacija na: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1613

 

 

 

6.5.2013.

 

IPARD natječaji odgođeni do daljnjeg.

 

Uslijed velikog broja zaprimljenih prijava na dosadašnje IPARD natječaje, čiji ukupni traženi iznos potpore premašuje trenutno raspoloživa sredstva, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nije u mogućnosti planirati daljnje natječaje dok se ne završi obrada svih do sada pristiglih prijava.
Novi Plan raspisivanja natječaja bit će objavljen na web-stranicama APPRRR-a i Ministarstva poljoprivrede krajem kolovoza 2013. kada će se moći utvrditi koliko je nakon ugovaranja prihvatljivih prijava preostalo financijskih sredstava na postojećim IPARD alokacijama za eventualne daljnje natječaje.

 

6.5.2013.

 

Javni poziv za iskaz interesa poduzetnika za pripremu projektnih prijedloga za Europski fond za regionalni razvoj 2013. – 2020.

 

Objavljen je javni poziv poduzetnicima za identifikaciju projektnih prijedloga sukladnih Europskoj strategiji za pametan, održiv i uključiv rast – EUROPA 2020, općem strateškom cilju Strategije razvoja poduzetništva 2013.-2020. godine – povećanju konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj i Operativnom programu za regionalnu konkurentnost.

Tekst javnog poziva možete pročitati OVDJE, a detaljnije informacije na web stranicama Ministarstva: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=354.

 

16.3.2013.

 

Otvoren je novi natječaj namijenjen izgradnji poslovne infrastrukture na području općina i gradova. Korisnicima će biti na raspolaganju ukupan iznos od 8 milijuna eura. Natječaj je otvoren do 13. lipnja 2013. godine.

 

Cilj sheme dodjele bespovratnih sredstava za izgradnju poslovne infrastrukture je ulaganje u razvoj nove i postojeće infrastrukture u poslovnim zonama, razvoj novih i postojećih poslovnih inkubatora i ostalih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu te ulaganje u razvoj javne turističke infrastrukture, što će u konačnici rezultirati razvojem i jačanjem sektora malog i srednjeg poduzetništva te stvaranjem novih radnih mjesta, posebice u slabije razvijenim područjima.

Kroz ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava moguće je financirati sljedeće aktivnosti:
-Razvoj nove i postojeće poslovne infrastrukture u postojećimposlovnim zonama
-Osnivanje i razvoj novih i postojećih poslovnih inkubatora i drugih potpornih institucija koje pomažu, okupljaju i servisiraju male i srednje poduzetnike
-Razvoj i unapređenje javne turističke infrastrukture u području zdravstvenog, kulturnog i aktivnog turizma.

 

Potencijalnim korisnicima je na raspolaganju indikativan iznos od 8 milijuna eura, a visina pojedinačnih potpora kretat će se od 325 tisuća eura do milijun eura. Financiranje projekta kroz navedeni natječaj maksimalno može iznositi 60 do 85% od ukupne vrijednosti projekta.

 

1.3.2013.

 

Objavljen deveti IPARD natječaj za M 101 i M 103 i prvi IPARD natječaj za M 202


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala deveti IPARD natječaj za mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 12. travnja 2013. i mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 2. svibnja 2013. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 25/2013., a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja, gdje se nalaze i Vodiči za korisnike, Pravilnici o provedbi mjera 101 i 103, obrasci potrebni za prijavu i ostale korisne informacije. Napominjemo kako je od ovog natječaja u mjeri 101, između ostalih, moguće provesti i ulaganja u nabavku poljoprivredne mehanizacije (uključujući i traktore) i opreme, a u mjeri 103 i u cjelokupnu opremu za proizvodnju i trženje vina i maslinovog ulja.
Sve detaljne informacije možete pogledati ovdje.

Agencija za plaćanja je također raspisala i prvi IPARD natječaj za mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ u razdoblju od 1. ožujka 2013. do 02. travnja 2013., čijim sredstvima će biti omogućeno sufinanciranje Lokalnih akcijskih grupa. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 25/2013., a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja, gdje se nalazi i Vodič za korisnike, Pravilnik o provedbi mjere 202, obrasci potrebni za prijavu i korisne prezentacije o navedenoj mjeri.

 

28.2.2013.

 

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavljuju raspisivanje natječaja za mjere IPARD programa, u terminima kako slijedi:

Mjera 101: 1. ožujka 2013. – 12. travnja 2013.
Mjera 103: 1. ožujka 2013. – 2. svibnja 2013.
Mjera 202: 1. ožujka 2013. – 2. travnja 2013.

 

Podsjećamo kako je od ovog natječaja u mjeri 101, između ostalih, moguće provesti i ulaganja u nabavku poljoprivredne mehanizacije (uključujući i traktore) i opreme, a u mjeri 103 i u cjelokupnu opremu za proizvodnju i trženje vina i maslinovog ulja.

U ožujku se raspisuje i 1. natječaj za provedbu mjere 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, čijim sredstvima će biti omogućeno sufinanciranje Lokalnih akcijskih grupa.

Tekst natječaja, kao i svi obrasci potrebni za prijavu će nakon objave u Narodnim novinama, biti objavljeni i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) i Uprave ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr/ipard/)

 

 

14.2.2013.

 

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju promijenili su plan za raspisivanje natječaja za mjere IPARD programa u 2013. godini.

 

ipard

 

21.12.2012.

Sretne blagdane i sretnu i uspješnu 2013. želi Vam Eurovision.

Eurovision2013

Umjesto slanja čestitki poštanskim putem uplatiti smo donaciju UNICEF-u.

 

12.11.2012.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijeli su okvirni plan za raspisivanje natječaja za mjere IPARD programa u 2013. godini.

Skrećemo pozornost da je ovaj plan natječaja provizoran te da Agencija za plaćanja zadržava pravo izmjene datuma raspisivanja natječaja za pojedine mjere.

 

ipard 2013

 

10.10.2012.

 

Uslijed velikog interesa potencijalnih korisnika, obavještavamo sve zainteresirane da će se natječaj za IPARD mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ produžiti do 31. prosinca 2012. godine. Tekst izmjene natječaja objavit ćemo čim isti bude objavljen u Narodnim novinama.

 

20.9.2012.

 

Obavještavamo sve potencijalne korisnike da je zbog velikog interesa natječaj za IPARD mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ produžen do 12. listopada 2012. godine (NN 104/12 ). Ovo je 4. javni natječaj koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala za Mjeru 302.

 

20.8.2012.

 

Objavljen 4. natječaj za mjeru 302 IPARD programa
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti javni natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 95/12, a dostupan je i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr/mjera-302-109.aspx), gdje se nalazi i Vodič za korisnike za ovu mjeru. 
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 20. kolovoza 2012. i traje zaključno do 24. rujna 2012. godine. 

 

5.6.2012.

 

Produžen rok za podnošenje prijava za mjere 101 i 103 IPARD programa

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne IPARD korisnike mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i mjere 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ da je produžen rok za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa. Novi rok za podnošenje prijava je 13. srpanj 2012. godine.

 

 

3.5.2012.

 

Najava natječaja

  U sklopu treće komponente IPA (IIIC) u 2. polovici ove godine očekuje se objava dva natječaja.

  1. Izgradnja poslovne infrastrukture

Natječaj je namijenjen financiranju projekata jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, lokalnih i regionalnih organizacija i trgovačkih društava u javnom vlasništvu te lokalnih i regionalnih turističkih zajednica.

Cilj sheme dodjele bespovratnih sredstava za izgradnju poslovne infrastrukture je ulaganje u razvoj nove i postojeće infrastrukture u poslovnim zonama, razvoj novih i postojećih poslovnih inkubatora i ostalih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu te ulaganje u razvoj javne turističke infrastrukture i pratećih usluga.

Predviđena alokacija : 8 MEUR

Iznosi potpore: 325 000 – 1 000 000 EUR

 

2. Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva

Cilj ove sheme je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika poticanjem ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promiču zeleno gospodarstvo, te jačanje razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima.

Uvođenjem međunarodnih eko standarda i energetski učinkovite tehnologije u proizvodne procese ojačat će se konkurentnost malih i srednjih poduzeća, kako na domaćem tako i na svjetskom tržištu. Primjenom najbolje prakse i uspješnih poslovnih modela lakše će se razviti novi, konkurentniji proizvodi.

 

Predviđena alokacija : 5 MEUR

Iznosi potpore: 50 000 – 200 000 EUR  

24.4.2012.

Produžen rok za podnošenje prijava za M 301 IPARD programa
Ovim putem obavještavamo sve potencijalne IPARD korisnike za mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa da je produžen rok za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa. Novi rok za podnošenje prijava je 30. svibnja 2012. godine. Podsjećamo da su korisnici za ulaganja unutar mjere 301, gradovi i općine u RH s manje od 10.000 stanovnika prema popisu iz 2001. godine.

8.4.2012.

Sretan Uskrs i ugodne blagdane želi Vam Eurovision

 

19.3.2012.

Otvoren natječaj za IPARD mjeru 301

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 33/12, a od danas je dostupan i na internetskoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, gdje se nalazi i Vodič za korisnike za ovu mjeru. Obrasci za prijavu na natječaj te informativni upitnici koji se popunjavaju i šalju zajedno s prijavom i pratećom dokumentacijom su dostupni na internetskoj stranici Agencije za plaćanja a rok za podnošenje prijava počinje teći od 19. ožujka 2012. i traje zaključno do 30. travnja 2012., sukladno tekstu Natječaja. Također, Pravilnik o provedbi Mjere 301 unutar IPARD programa objavljen je u Narodnim novinama br. 33/12, a bit će dostupan i na navedenoj internetskoj stranici Agencije. Detaljne informacije se nalaze na sljedećoj adresi: http://www.apprrr.hr/mjera-301-108.aspx

 

 

2.1.2012.

 

OTVORENI NATJEČAJI ZA IPARD MJERE 101, 103 i 302

Objavljen je 7. natječaj za IPARD mjere 101 i 103 te 3. natječaj za mjeru 302. Natječaji su otvoreni u razdoblju od 2. siječnja do 29. veljače 2012. godine.

 

19.12.2011.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije objavila je natječaj Potpora jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva koji se financira unutar pretpristupnog programa IPA IIIC komponente - Regionalna konkurentnost za 2011 godinu.

Cilj ove sheme/natječaja je jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika poticanjem ulaganja u tehnologije i proizvodne metode koje promiču zeleno gospodarstvo, te jačanje razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u skladu s ekološkim i drugim međunarodnim standardima.

Uvođenjem međunarodnih eko standarda i energetski učinkovite tehnologije u proizvodne procese ojačat će se konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Primjenom najbolje prakse i uspješnih poslovnih modela lakše će se razviti novi, konkurentniji proizvodi.

Korisnicima je na raspolaganju iznos od 3 milijuna eura, a visina pojedinačnih potpora kretat će se od 50.000 do 200.000 eura. Financiranje IPA sredstvima maksimalno može iznositi 85% od ukupne vrijednosti dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Na natječaju mogu sudjelovati mali i srednji poduzetnici, a bit će otvoren do 20. veljače 2012 godine.

 

12.12.2011.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Uprava za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja najavljuju raspisivanje novih IPARD natječaja u 2012. godini, prema sljedećem okvirnom rasporedu:Agencija za plaćanja do sad je odobrila oko 190 milijuna kuna potpore za mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda“, mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja EU standarda“ i mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“.

 

2.12.2011.

Sredinom prosinca očekujemo otvaranje najavljenje grant sheme namijenjene malim i srednjim poduzetnicima u sklopu projekta "Podrška za povećanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva". Predviđena ukupna sredstva iznositi će oko 3 000 000 €, a pojedinačna bespovratna sredstva od 50 000 - 200 000 €. Natječaj će biti objavljen na stranicama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

 

 

6.10.2011.

Hrvatska gospodarska komora, Europska poduzetnička mreža Hrvatske (EEN) organizirala je međunarodnu konferenciju pod nazivom

“Iskustva malih i srednjih poduzeća nakon pristupanja EU” gdje je i tvrtka Eurovision predstavila iskustva iz Češke.

Detaljnije informacije kao i prezentacije možete pogledati ovdje

 

5.10.2011.

Novi natječaj za IPARD mjere 101 i 103 bit će otvoren od 17.listopada do 28. studenog 2011. godine.

Potaknuta velikom prolaznošću prijava na četvrtom natječaju i velikim odazivom podnositelja prijava na peti natječaj, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat će i šesti IPARD natječaj za mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“, koji će biti otvoren od 17. listopada do 28. studenog 2011. godine.
Javni natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama, a istoga dana bit će dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJEČAJI, gdje će se nalaziti i Vodič za korisnike te potrebni obrasci.
Prije službenog raspisivanja natječaja u Narodnim novinama objavit će se izmjene i dopune Pravilnika o provedbi mjere 101 i 103 unutar IPARD programa, koje će također biti objavljene na gore navedenim internetskim stranicama.

 

12.9.2011.

Drugi IPARD natječaj za Mjeru 302 raspisan od 12. rujna do 31. listopada 2011.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je drugi IPARD natječaj za Mjeru 302 „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ u razdoblju od 12. rujna do 31. listopada 2011. godine. Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama broj 103/2011., a dostupan je i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJEČAJI, gdje se nalazi i Vodič za korisnike te potrebni obrasci.

 

31.8.2011.

Drugi IPARD natječaj za Mjeru 302 bit će raspisan od 12. rujna do 31. listopada

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat će drugi IPARD natječaj za Mjeru 302 – Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti od 12. rujna do 31. listopada 2011. godine. Javni natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama, a istoga dana bit će dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJEČAJI, gdje će se nalaziti i Vodič za korisnike te potrebni obrasci. Natječaj će se provoditi temeljem novog Pravilnika o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa, koji će biti objavljen uskoro.

 

10.6.2011.

Najava natječaja - Bespovratna sredstva za poduzetnike

U sklopu treće komponente IPA (IIIC) u 3. kvartalu ove godine trebao bi biti objavljen natječaj za male i srednje poduzetnike. U tijeku je priprema natječajne dokumentacije. Natječaj je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima u sklopu projekta „Podrška za povećanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“. Predviđena ukupna sredstva iznositi će oko 3 000 000 €, a pojedinačna bespovratna sredstva od 50 000 – 200 000 €. Sredstva će biti namjenjena odabranim poduzetnicima kao pomoć u kupovini opreme, koja u proizvodne metode uvodi eko standarde i energetsku učinkovitost te edukaciju povezanu s kupovinom takve opreme.

 

30.5.2011.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je raspisala peti IPARD natječaj za mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 30. svibnja do 11. srpnja 2011. godine. Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 58/2011., a dostupan je i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJEČAJI, gdje se nalazi i Vodič za korisnike te potrebni obrasci.

 

16.5.2011.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat će drugi natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ koja je namijenjena jedinicama lokalne samouprave. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 16. svibnja i traje zaključno sa 13. lipnja 2011. godine. Javni natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama, a istoga dana bit će dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr)

 

 

16.5.2011.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će raspisati peti IPARD natječaj za mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 30. svibnja do 11. srpnja 2011. godine.

 

2.5.2011.

Povodom obilježavanja Dana Europske unije 9.5.2011., u Zadru ćemo održati predavanje "Praktični aspekti i primjeri korištenja bespovratnih sredstava iz fondova EU u republici Češkoj". Predavanje će se odvijati u sklopu Europskog tjedna u Velikoj vijećnici doma Zadarske županije s početkom u 13h.

Program Europskog tjedna možete pogledati ovdje i ovdje.

 

 

21.3.2011.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisat će drugi natječaj za prikupljanje prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ koja je namijenjena jedinicama lokalne samouprave. Rok za podno line-height: 150%; sans-serif= /spanšenje prijava počinje teći od 15. svibnja i traje zaključno sa 13. lipnja 2011. godine. Javni natječaj bit će objavljen u Narodnim novinama, a istoga dana bit će dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (www.mps.hr) te na web stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) - u rubrici NATJEČAJI, gdje će se nalaziti i Vodič za korisnike te potrebni obrasci.

 

 

1.2.2011.

Slijedom dobrih vijesti da je Europska komisija Republici Hrvatskoj odobrila izmjene i dopune IPARD programa, objavljen je četvrti IPARD natječaj za Mjeru 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice i Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice. U Narodnim novinama 10/2011 objavljen je novi Pravilnik o provedbi mjere 101 i mjere 103 unutar IPARD programa, a njega, kao i ostale vezane relevantne dokumente (kompletan izmijenjeni i dopunjeni IPARD program) možete pogledati i preuzeti ovdje.

 

 

 

6.12.2010.

Objavljen je prvi javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu IPARD sredstva za Mjeru 301 i Mjeru 302.

Za Mjeru 301 rok za podnošenje prijava počinje teći od 06. prosinca 2010. i traje zaključno do 31. siječnja 2011. Pravilnik o provedbi Mjere 301 unutar IPARD programa objavljen je u Narodnim novinama br. 61/10, 127/10, a od 06.12.2010. bit će dostupan uz tekst javnog natječaja i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja.

 

Za Mjeru 302 rok za podnošenje prijava počinje teći od 03. siječnja 2011. i traje zaključno do 31. ožujka 2011. Pravilnik o provedbi Mjere 302 unutar IPARD programa objavljen je u Narodnim novinama br. 127/10, a od 06.12.2010. bit će dostupan uz tekst javnog natječaja i na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede i span font-size:=/p/spanAgencije za plaćanja.

1. Natječaj za Mjeru 301 IPARD programa – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju predstavljaju prvi natječaj za Mjeru 301 – „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa. Sredstvima iz IPARD programa u sklopu ove mjere, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika) mogu ostvariti potporu za ulaganja u sektoru kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalnih nerazvrstanih cesta, toplana na biomasu i protupožarnih cesta. Maksimalni iznos potpore je do 100% od ukupno prihvatljivih ulaganja, odnosno kod sektora lokalnih nerazvrstanih cesta i protupožarnih cesta povrat može iznositi do 3 milijuna kuna, a kod sektora kanalizacije i pročišćavanja otpadnih vo/p 8pt= da i toplana na biomasu do 7 milijuna kuna. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010 godine od kada i teče rok za slanje prijava, zaključno s 31. siječnja 2011. godine.

2. Natječaj za Mjeru 302 IPARD programa – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju predstavljaju prvi natječaj za Mjeru 302 – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ unutar IPARD programa. S raspisivanjem natječaja potencijalni će korisnici moći ostvariti potporu za ulaganja unutar sektora: ruralni turizam, tradicijski obrti, izravna prodaja, slatkovodno ribarstvo, uslužne djelatnosti u ruralnom području, pogoni za preradu na farmama , proizvodnja gljiva i obnovljivi izvori energije. Potencijalni korisnici su fizičke i pravne osobe (mikro poduzetnici), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom vlasništvu ili sa do 25% državnog p 8pt=line-height: 150%; text-align: justify;http://www.apprrr.hr/cetvrtinbsp;javni-natjecaj-za-dodjelu-sredstava-iz-ipard-programa---zaprimanje-prijava-od-01022011---28022011-110.aspxvp 8pt=line-height: 150%; text-align: justify;http://www.apprrr.hr/cetvrtinbsp;javni-natjecaj-za-dodjelu-sredstava-iz-ipard-programa---zaprimanje-prijava-od-01022011---28022011-110.aspxlasništva, vlasništva jedinica lokalnep pspanAgencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će raspisati peti IPARD natječaj za mjere 101 „Ulaspan font-size:=8pt/p/spanspan style= ganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 103 „Ulaganja u preradu i t 8pt=/ap/prženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ u razdoblju od 30. svibnja do 11. srpnja 2011. godine. i/ili regionalne samouprave i/ili grada Zagreba. Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR (oko 1,09 milijuna kuna), osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje iznosi 675.000 EUR (oko 5 milijuna kuna). Potpora iznosi do 50% od tog iznosa. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 6. prosinca 2010. godine, a rok za zaprimanje prijava je od 03.01.2011. do 31.3.2011.

više na: http://www.mps.hr

http://www.apprrr.hr

br /

/p

p12.9.2011.

/span/p

span font-size:=spana target=više na:

/span. Predavanje će se odvijati u sklopu Europskog tjedna u Velikoj vijećnici doma Zadarske županije s početkom u 13h.

span font-size:=font-size:8pt . Predavanje će se odvijati u sklopu Europskog tjedna u Velikoj vijećnici doma Zadarske županije s početkom u 13h.

p14.2.2013.OTVORENI NATJEČAJI ZA IPARD MJERE 101, 103 i 302span

http://www.apprrr.hr

p

OBJAVLJEN IPARD NATJEČAJ ZA MJERU 202

Obavještavamo sve potencijalne korisnike da je dana 16. rujna 2013. godine objavljen novi  IPARD natječaj za Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju lokalne akcijske grupe koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja, a čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 16. rujna 2013. i traje do 18. listopada 2013.

Detaljnije ovdje:
http://www.apprrr.hr/mjera-202-521.aspx
http://www.apprrr.hr/zadnji-natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava--659.aspx

p

You are here: Naslovna